KASIM 2020 KAPALI GÖRÜŞ TAKVİMİ
  02.11.2020

   

  KASIM 1. HAFTA

   

   

  KASIM 2. HAFTA

   

   

  KASIM3. HAFTA

   

   

  KASIM3. HAFTA

   

   

  09:30

  11:30

  13:30

  15:30

   

  09:30

  11:30

  13:30

  15:30

   

  09:30

  11:30

  13:30

  15:30

   

  09:30

  11:30

  13:30

  15:30

   

  10:30

  12:30

  14:30

  16:30

   

  10:30

  12:30

  14:30

  16:30

   

  10:30

  12:30

  14:30

  16:30

   

  10:30

  12:30

  14:30

  16:30

  PZTS
  2KSM

  B5
  E4

  A5
  F6

  A6
  F9

  B1
  F3

  P.TESİ 
  9KSM

  A2
  C11

  A1
  E3

  A3
  E2

  A9
  C13

  P.TESİ 
  16 KSM

  B5
  E4

  A5
  F6

  A6
  F9

  B1
  F3

  P.TESİ 
  23KSM

  A2
  C11

  A1
  E3

  A3
  E2

  A9
  C13

  SALI    
  3KSM

  B7
  E8

  B4
  E6

  A11
  E5

  B8
  E7

  SALI  
  10KSM

  B6
  E9

  B2
  F4

  F1
  B11

  B9
  F2

  SALI    
  17KSM

  B7
  E8

  B4
  E6

  A11
  E5

  B8
  E7

  SALI    
  24KSM

  B6
  E9

  B2    F4

  F1      B11

  B9
  F2

  ÇARŞ.
  4 KSM

  A10
  E10

  B10
  C19

  A4
  F12

  B12
  C16

  ÇARŞ. 
  11KSM

  E11
  E12

    C15

  C17    C18

  A8
  C14

  ÇARŞ.
  18KSM

  A10
  E10

  B10
  C19

  A4
  F12

  B12
  C16

  ÇARŞ.
  25 KSM

  E11
  E12

   C15

  C17    C18

  A8
  C14

  PRŞM
  5KSM

  B3
  F10

  A7
  F11


  F5


  F8

  PERŞ. 
  12KSM

  C1
  C2

  C3
  C9

  MKBAY
  MK BAYAN
  REVİR

  C4     C10              

  PERŞ. 
  19KSM

  B3
  F10

  A7
  F11


  F5


  F8

  PERŞ.
  26KSM

  C1
  C2

  C3
  C9

  MKBAY      MK BAYAN
  REVİR

  C4
  C10

  CUMA
  6KSM

    

  A12    F7


  C12    E1

  CUMA 
  13KSM

    

  C5   C6

      C7
      C8
       

  CUMA 
  20KSM

   

    

  A12    F7

  C12
  E1

  CUMA
  27
  KSM

    

   C5               C6


  C7      C8

   

  Adres

  SAKARYA 1 NOLU L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADRES: Ferizli / SAKARYA

  Telefon

  (0264) 781 38 24-25

  (0264) 781 38 05 (FAX)

  E-Posta

  sakarya.ltcikisaretadalet.gov.tr